Polisi Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i ddweud y gwahaniaeth rhyngoch chi a defnyddwyr eraill [cyfeiriad gwe] (y Wefan). Mae hyn yn ein helpu ni i roi profiad
da i chi pan fyddwch chi'n pori'r Wefan ac mae hefyd yn caniatáu i ni wella ein Gwefan. Ac eithrio cwcis cwbl angenrheidiol sy'n ofynnol i gynnal y Wefan, gallwch benderfynu pa gwcis rydych chi'n eu derbyn trwy glicio ar y faner. Ffeiliau bach o ddata yw cwcis sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled (y cyfeirir ato fel eich dyfais) pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich dyfais.

1. Ein Defnydd o Gwcis

1.1 Rydym yn defnyddio'r mathau canlynol o gwcis: 1.1.1 Cwcis cwbl angenrheidiol: mae'r rhain yn gwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu’r Wefan.
Mae'r cwcis hyn yn eich galluogi chi i symud o gwmpas y Wefan [a chael mynediad i ardaloedd diogel fel mewngofnodi i'ch cyfrif]. Os byddwch yn dileu neu'n analluogi'r cwcis hyn, ni fydd y Wefan yn gweithio'n iawn. 1.1.2 Cwcis dadansoddol/perfformiad: cwcis yw'r rhain sy'n ein galluogi ni i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas y Wefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein galluogi ni i fonitro a dadansoddi perfformiad tudalennau a defnydd. Wedyn gallwn wella'r ffordd y mae'r Wefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn chwilio amdano yn hawdd. 1.1.3 Cwcis swyddogaethol: cwcis yw'r rhain a ddefnyddir i'ch adnabod chi pan fyddwch yn dychwelyd i'r Wefan. Mae hyn yn ein galluogi ni i bersonoli ein cynnwys i chi a chofio eich dewisiadau. 1.1.4 Cwcis targedu: mae'r cwcis hyn yn cofnodi eich ymweliad â'r Wefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â hwy a'r dolenni rydych chi wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud y Wefan [ac unrhyw hysbysebion a ddangosir arni] yn fwy perthnasol i'ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn. 1.2 Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydym yn eu defnyddio a’r dibenion rydym yn eu defnyddio ar eu cyfer yn y tabl isod. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn storio ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, edrychwch ar ein Hysbysiad Preifatrwydd.

 

Enw’r cwci
[gwybodaeth]
Swyddogaeth
[Google Analytics] [Mae hwn yn wasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso defnydd y gwasanaethau hynny a llunio adroddiad ar ein cyfer.]
wordpress_sec Mae’r cwci hwn yn storio cyfeirnod sesiwn unigryw ymwelydd, a gynhyrchir ar hap, ac fe’i defnyddir i drosglwyddo gwybodaeth rhwng system rheoli cynnwys o’r enw WordPress i’w alluogi i weithredu’n gywir. Mae’n dod i ben yn orfodol pan fydd y defnyddiwr yn cau’r porwr. Yn dod i ben wrth gau’r porwr.
 Recite. Preferences
Dim ond pan fydd defnyddiwr yn gwneud dewis y caiff y cwci hwn ei ddefnyddio, fel dewis lliw cefndir neu faint testun. Mae’n cofio gosodiadau hygyrchedd y defnyddiwr fel bod posib eu llwytho eto’n awtomatig pan fydd yn ailymweld â’r wefan.
wp-settings-time Mae WordPress yn gosod ychydig o gwcis wp-settings-{time}-[UID]. Y rhif ar y diwedd yw eich cyfeirnod defnyddiwr unigol o’r tabl cronfa ddata defnyddwyr. Defnyddir hwn i addasu sut rydych yn gweld eich rhyngwyneb gweinyddol, ac o bosibl hefyd y prif ryngwyneb safle.
Recite.Persist Defnyddir y cwci hwn i gofio dewisiadau ymwelwyr ReciteMe. Edrychwch ar Ddatganiad Cwcis ReciteMe: https://www.reciteme.com/cookie-statement. Pan ddaw’r sesiwn pori i ben.
wordpress_logged_in Defnyddir y cwci hwn i nodi pryd rydych wedi mewngofnodi, a phwy ydych chi. Mae’r cwci hwn yn cael ei gadw ar ben blaen y wefan hefyd pan fyddwch wedi mewngofnodi. wordpress_test_cookie. Cwci sesiwn, sy’n cael ei ddileu pan fyddwch chi’n cau eich porwr gwe.
wp-settings Defnyddir y cwci hwn i wirio a yw eich porwr gwe wedi’i osod i ganiatáu, neu i wrthod cwcis. wp-settings-1, wp-settings-time-1, mae’r cwci technegol DevStat yma’n para blwyddyn. Mae WordPress yn defnyddio’r cwci hwn i addasu sut rydych yn gweld eich rhyngwyneb gweinyddol, ac o bosibl hefyd y prif ryngwyneb safle.
_wpfuuid Defnyddir y cwci hwn gan ategyn WPForms WordPress. Defnyddir y cwci i gysylltu cofnodion gan yr un defnyddiwr ac fe’i defnyddir ar gyfer rhai nodweddion ychwanegol fel yr ategyn Gadael Ffurflen.
wp_lang Defnyddir y cwci hwn i gofio’r iaith a ddewiswyd gan y defnyddiwr wrth bori. Cyfnod cadw’r cwci: Hyd sesiwn defnyddiwr.
wordpress_test_cookie

Mae WordPress yn gosod cwci o’r enw wordpress_test_cookie i wirio a yw’r cwcis wedi’u galluogi ar y porwr i ddarparu profiad defnyddiwr priodol i’r defnyddiwr. Defnyddir y cwci hwn ar y pen blaen, hyd yn oed os nad ydych chi wedi mewngofnodi.

2. Cwcis Trydydd Parti

Sylwch y gall trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig gwe) ddefnyddio cwcis hefyd, ac nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae’r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol/perfformiad neu’n gwcis targedu.

3. Blocio Cwcis

Rydych chi’n blocio cwcis trwy weithredu’r gosodiad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio gosodiadau eich porwr i flocio pob cwci (gan gynnwys cwcis cwbl angenrheidiol) mae’n bosibl na fyddwch yn gallu cael mynediad i’r Wefan gyfan neu rannau ohoni neu efallai y byddwch yn profi tarfu ar swyddogaethau’r Wefan.

4. Cwcis yn Dod i Ben

Mae cwcis sesiwn yn aros yn eu lle am gyfnod eich ymweliad â’r Wefan yn unig ac yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn pori. Mae cwcis parhaus yn aros ar eich dyfais am gyfnod o amser ar ôl i chi adael y Wefan nes iddynt gael eu dileu, eu symud neu ddod i ben ar ôl cyfnod a bennwyd ymlaen llaw. I ddarganfod sut i
ganiatáu, blocio, dileu a rheoli’r cwcis ar bob porwr gwe safonol, ewch i AboutCookies.org a dewiswch y porwr a’r fersiwn rydych chi’n eu defnyddio.