Fideo Cyflwyniadol

Methu gweld beth rydych chi’n chwilio amdano?

Diagnostic Toolkit on mobile

Fframwaith Symud at Gynhwysiant

Mae’r Fframwaith Symud at Gynhwysiant yn rhaglen gefnogol newydd sy’n cymryd lle’r ‘Safon Cydraddoldeb – Fframwaith ar gyfer Chwaraeon’ yn dilyn adolygiad ac ymgynghoriad â’r sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae’r fframwaith yn arwain sefydliadau ar ddatblygu arfer cynhwysol drwy hunanadlewyrchu a gwelliant parhaus. Nod y rhaglen hon yw ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) drwy ymgorffori cynllunio i weithredu, gweithredu ac adolygu yng ngwaith bob dydd sefydliad. Bwriad Symud at Gynhwysiant yw ysgogi newid ystyrlon mewn arferion, a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, gan arwain at welliannau cynaliadwy o ran cynrychiolaeth, amrywiaeth, a phrofiadau cynhwysol cadarnhaol i arweinwyr, y gweithlu ehangach, a chyfranogwyr.

Fframwaith Symud at Gynhwysiant

Mae’r fframwaith yn arwain sefydliadau ar ddatblygu arfer cynhwysol drwy hunanadlewyrchu a gwelliant parhaus. Nod y rhaglen hon yw ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) drwy ymgorffori cynllunio i weithredu, gweithredu ac adolygu yng ngwaith bob dydd sefydliad. Bwriad Symud at Gynhwysiant yw ysgogi newid ystyrlon mewn arferion, a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, gan arwain at welliannau cynaliadwy o ran cynrychiolaeth, amrywiaeth, a phrofiadau cynhwysol cadarnhaol i arweinwyr, y gweithlu ehangach, a chyfranogwyr.